Co nejčastěji brání dlužníkům v kontaktování poraden?

Přiznat si, že mám problém, je prvním krokem k jeho vyřešení. Často je ale potřeba překonat stud, obavy a strach. Jestliže jste se dostali do finančních problémů, buďte si jistí, že nejste sami.

Obavy, které lidem brání, aby vyhledali pomoc:

Budu muset začít řešit své dluhy a přiznat sobě a svému okolí, že mám problém

Přiznání, že jsme se ocitli v tíživé finanční situaci, je jeden z nejtěžších kroků na cestě mimo dluhovou spirálu. V současnosti se setkáváme s tím, že naše postavení ve společnosti je měřeno dle naší práce a výše naší mzdy/platu. Řada klientů popisuje velkou úlevu, která je spojena s tím, že mohou přestat svému okolí lhát, skrývat se a zapírat.

Poradce mi v mé situaci nepomůže

Pokud si nebudete chtít nechat poradit, ani sebelepší poradce s Vaší situací nic nezmůže. Zde platí lidové rčení: Když nechcete, je to horší, než když nemůžete.

Nebudu radám poradce rozumět, rady nebudou v praxi použitelné

V soudobé češtině je velmi rozšířeným nešvarem používat cizí slova i tam, kde existuje slovo stejného významu v našem rodném jazyce. Na vše čemu nerozumíme, se prostě zeptáme i vícekrát a nejlépe i různými způsoby. Pokud ani poněkolikáté není odpověď pro nás srozumitelná, navštívíme poradce příště s partnerem, přítelem nebo jej požádáme, aby nám své sdělení dal v bodech písemně, abychom se k nim v klidu doma mohli znovu vrátit. Když ani to nepomůže, vyhledáme jiného poradce.

To, že jsem problém dlouhodobě neřešil, na mě vrhá špatné světlo

Poradce, který dává najevo své pohrdání či povýšenost, se mimo své neprofesionální jednání chová i velmi lidsky odpudivě. V mnoha životních situacích nemůžeme být těmi, kdo vše činí správně a plně v souladu se známými doporučeními.

Poradce bude drahý

Řada poraden v České republice poskytuje bezplatné nezávislé a odborné poradenství v oblasti dluhů.

Budou mi chtít prodat nějaké další produkty, budu muset znova uzavírat nějakou smlouvu

Není vyloučeno, že o poradenské pomoci bude chtít sdružení uzavřít smlouvu, která zpravidla upravuje pravidla spolupráce a závazek mlčenlivosti vůči vám jako klientovi.

Mnoho společností se živí nekalými obchody založenými na předstírání poskytnutí poradenské pomoci v předlužení. Abyste se vyhnuli těmto rizikům, obraťte se na některou ze společností uvedených zde. Stále platí, že nikdy nepodepisujeme smlouvu, kterou jsme si nepřečetli nebo jí neporozuměli.

Budu muset přiznat, že podepisuju smlouvy, kterým nerozumím

Ano, je možné, že toto přiznání bude jedním z kroků, které vás čeká. Mnoho spotřebitelů i vysokoškolsky vzdělaných úvěrovým smlouvám nerozumí, jsou napsány složitým právnickým jazykem a to zcela záměrně.

Budu muset hovořit o problému, který mě do dluhů dostal

Do dluhové pasti se řada osob dostává díky problémům osob, se kterými sdílí svou domácnost nebo díky nešťastné události, která je zastihla. Informace sdělené poradci jsou důvěrné a podléhají zákonné ochraně osobních dat. Gamblerství, alkoholismus nebo zneužívání drog, které mohou dluhovou past taktéž nastartovat, patří do rukou odborníků na tyto závislosti. Je zcela na vás, jak podrobně a zda vůbec se o této události poradci svěříte.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.