Nový Občanský zákoník

Do každodenního života nám od 1. ledna 2014 zasahují tři tisíce paragrafů obsažených v novém Občanském zákoníku. Už z jeho rozsahu je jasné, že se mu nikdo z nás nevyhne.

Občanský zákoník, který se kvůli odlišení nazývá též nový Občanský zákoník, přijal Parlament České republiky a ve Sbírce zákonů je vyhlášený pod číslem 89/2012. Nahradil Občanský zákoník z roku 1964 a nabyl účinnosti 1. ledna 2014.

Nový Občanský zákoník je rozdělený do pěti částí: obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva a ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

Protože je rozsah nového Občanského zákoníku opravdu velký, přinášíme příklady i některých zcela nových pojmů, které jsou v něm uvedené.

Představek – jestliže jste omylem (ne cíleně) zastavěli kousek sousedova pozemku, stáváte se majitelem této části, ovšem musíte sousedovi za pozemek zaplatit.

Pacht – vztah, který se podobá nájmu. Propachtovatel (majitel) přenechává k dočasnému užívání věc (pozemek, pole, les) pachtýři za pachtovné. Pachtýř má z propachtované věci užitek, sklízí plody a pečuje o věc (pole, pozemek, les, závod) s péčí řádného hospodáře.

Služebnost – vlastník věci musí ve prospěch jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet. V této souvislosti se používal termín věcné břemeno. Jde například o užívání přístupové cesty.

Rozhrada - hranice, která vizuálně rozděluje dva pozemky (plot, zeď, mez, potok).

Celé znění nového Občanského zákoníku najdete zde.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.