Co řeší inspektorát práce?

Na dodržování předpisů, které upravují pracovněprávní vztahy, dohlíží Státní úřad inspekce práce. Zabývá se dodržováním Zákoníku práce a dalších právních předpisů, interních předpisů a kolektivních smluv.

Státní úřad inspekce práce má své oblastní inspektoráty práce v některých krajských městech. Na ně se mohou obrátit zaměstnanci, když mají podezření, že zaměstnavatel porušuje některý z uvedených předpisů. Jde například o nedodržování stanovení pracovní doby a odpočinku, porušování pravidel bezpečnosti práce, případy diskriminace při přijímání zaměstnanců, odměňování za práci nebo nelegální zaměstnávání.

Konkrétní spory z pracovněprávních vztahů může řešit a rozhodovat pouze soud.

Inspekce práce neprovádí kontrolu dodržování pracovněprávních povinností ve specifických oblastech, kde ji dle zvláštních zákonů provádějí orgány jiné – jako např. dozorový orgán státní báňské správy, orgány státního zdravotního dozoru, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, drážní správní úřady a Drážní inspekce atd.

Občané se s podezřením na porušování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů mohou obrátit osobně, telefonicky nebo písemně na některý z inspektorátů práce. Inspektorát podnět vyhodnotí, avšak nemá povinnost návrhu na provedení kontroly vyhovět. Musí ale toho, kdo dal podnět, informovat, zda kontrolu provede, případně jaký byl výsledek. O osobě navrhovatele musí inspektor zachovat mlčenlivost.

Inspektoráty poskytují také poradenství z oblasti své působnosti. Více informací je na webu inspektorátu


Seznam a kontaktní adresy Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce


Státní úřad inspekce práce

Horní náměstí 103/2

746 01  Opava 

tel.: 950 179 211

Oblastní inspektorát práce pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze

Kladenská 103/105

160 00  Praha 6

tel.: 950 179 310

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Vodní 1629/21

370 06  České Budějovice

tel.: 950 179 511

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, detašované pracoviště Jihlava

Třída Legionářů 4181/17

586 01  Jihlava

tel.: 950 179 512

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Milady Horákové 1970/3

658 60  Brno

tel.: 950 179 900

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Říční 1195/5

501 01  Hradec Králové

tel.: 950 179 800

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Živičná 1123/2

702 69  Ostrava

tel.: 950 179 211

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě, pracoviště Olomouc

Tř. Kosmonautů 8

772 00  Olomouc

tel.: 950 179 201

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Schwarzova 2617/27

320 16  Plzeň

tel.: 950 179 611

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Ve Smečkách 29

110 00  Praha 1

tel.: 950 179 400

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

SNP 2720/21

400 11  Ústí nad Labem

tel.: 950 179 711

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.