Berete plat nebo mzdu?

Dostávat peníze za vykonanou práci je zcela normální. Často je částka, kterou si vyděláme, rozhodující při výběru zaměstnání. V běžném životě nevidíme rozdíl mezi platem a mzdou. Přesto se od sebe liší.

Z pohledu zaměstnance odlišuje plat od mzdy jen to, kdo ji vyplácí.

Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem za práci zaměstnance. Jinými slovy zaměstnanec, který pracuje pro soukromou firmu, dostává mzdu na základě pracovní smlouvy o hlavním nebo vedlejším pracovním poměru.

Plat je totéž, ale zaměstnavatelem je v tomto případě stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona.

V této souvislosti musíme zmínit ještě pojem odměna, což je finanční částka vyplacená zaměstnanci zaměstnavatelem za práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.