Přišli jste o zaměstnání? Jděte na úřad práce

Ztratit zaměstnání není právě příjemná situace. Jestliže nemáte další příjem, čeká vás cesta na kontaktní pracoviště úřadu práce v místě vašeho bydliště.

Na úřad práce byste měli dojít nejpozději do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru. O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání ale můžete požádat už i ve výpovědní době. V takovém případě vás budou pracovníci úřadu práce informovat o vhodných pracovních místech. O podporu v nezaměstnanosti však můžete požádat až po skončení pracovního poměru.

Od kdy budete v evidenci?

Jestliže o zprostředkování zaměstnání požádáte do tří dnů po skončení pracovního poměru, zařadí vás do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Příklad:

V zaměstnání jste skončili 31. března, což je čtvrtek. Na přihlášení se máte tři pracovní dny. To znamená, že můžete vše vyřídit v pátek, sobota a neděle se nepočítají, dále pak v pondělí nebo v úterý (4. a 5. dubna). V evidenci úřadu práce budete ve všech případech vedení od 1. dubna.

Žádost musíte vyřídit osobně, zákon neumožňuje poslat ji poštou nebo elektronicky.

Jestliže splníte všechny zákonem stanovené podmínky, úřad práce vás vyrozumí. Po celou dobu, kdy jste vedení v evidenci, za vás hradí úřad práce zdravotní pojištění. Sociální pojištění neplatíte ani vy ani úřad práce, ale doba, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává jako účast na důchodovém pojištění.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.