Pojištění života a zdraví má svá úskalí

Mnoho lidí se rozhodlo pojistit si to nejcennější, co má: své zdraví a život. Ale je potřeba znát podmínky pojistné smlouvy, jinak se můžeme dočkat nepříjemného překvapení v podobě výluky z pojištění.

V případě tohoto druhu pojištění musí klient vyplnit dotazník týkající se jeho zdravotního stavu. Přitom právní předpisy pojišťovnám neukládají povinnost před sjednáním pojištění zjišťovat či ověřovat zdravotní stav pojištěného. Ten dává souhlas, aby pojišťovna zjistila jeho zdravotní údaje nebo příčinu smrti v souvislosti s pojištěním.

V případě, že zájemce o pojištění zároveň vyplňuje zdravotní dotazník, činí prohlášení o svém zdravotním stavu či odpovídá na písemné dotazy pojišťovny týkající se sjednávaného pojištění, je vždy povinen poskytovat údaje pravdivé a úplné. Poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací může být důvodem k odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojišťovny i důvodem k odmítnutí pojistného plnění. Vyloučit nelze ani případné trestněprávní důsledky v případě poskytnutí nepravdivých informací při sjednání pojistné smlouvy.

Pojistné podmínky mohou obsahovat ujednání omezující právo na pojistné plnění. Mezi tyto výluky pojišťovny do pojistných podmínek často zařazují i případy těch onemocnění pojištěného, která existovala (byla diagnostikována nebo léčena) v době jeho vstupu do pojištění, příp. v určité době před sjednáním pojištění.

Uvedené výluky se přitom standardně vztahují jak na onemocnění, která pojištěný výslovně uvede ve zdravotním dotazníku, tak i na ta onemocnění, o kterých pojištěný při sjednání pojištění pojišťovnu neinformuje, a to i v případě, že vyplnění zdravotního dotazníku pojišťovnou není požadováno.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.