Uhradí nám pojišťovna vše, aneb výluka ve smlouvě

Pojištění si sjednáváme proto, abychom se zabezpečili při nenadálých událostech. Pojišťovny ale jsou opatrné a nepokrývají všechna rizika. K tomu jim slouží výluka ve smlouvě.

Nejčastější výlukou je v případě pojištění domu podmínka, že zloděj musí překonat překážku. Jinými slovy: jestliže jste nezamkli dveře a někdo vás vykradl, pojišťovna škodu neuhradí, protože zloděj měl do domu volný přístup a nemusel překonat žádnou zábranu.

Výluky z pojištění jsou tedy výslovně popsané situace, za kterých pojišťovně nevznikne povinnost pojistné plnění poskytnout.

Zájemci o pojištění by si ještě před podpisem pojistné smlouvy měli pečlivě přečíst veškerá smluvní ujednání tvořící součást uzavírané pojistné smlouvy a důkladně se seznámit i s obsahem pojistných podmínek. Zvýšenou pozornost by přitom měli věnovat sjednávaným výlukám z pojištění či jiným omezením pojistného plnění a všem prohlášením, která podpisem pojistné smlouvy činí.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mají zájemci ještě před uzavřením pojistné smlouvy možnost požádat pojišťovacího zprostředkovatele nebo přímo pojišťovnu o poskytnutí vysvětlení a doplňujících informací, a to ideálně v písemné formě. Takto poskytnutou informaci je vhodné si uchovat po celou dobu trvání pojištění spolu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.