Co je třeba k žádosti o invalidní důchod

Po splnění dvou podmínek, které jsou nezbytné k žádosti o invalidní důchod, je potřeba požádat o jeho přiznání Českou správu sociálního zabezpečení.

ČSSZ bude požadovat doklady, které musíme přiložit k žádosti o invalidní důchod (ID):

Rozhodnutí o přiznání dávky ID je místně příslušná OSSZ povinna vydat nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení správního řízení. Poplatek za správní řízení se nevybírá. Pokud by OSSZ prodloužila lhůtu, žadatel o tom bude vyrozuměn.

ID se pobírá tak dlouho, dokud se nezlepší pracovní schopnost žadatele nebo pokud by žadateli – pobírateli ID nebyla invalidita zrušena nebo pokud nedosáhl věku 65 let nebo důchodový věk. Vzniká mu nárok na starobní důchod. Zákon nepřipouští přiznání ID a současně starobní důchod.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.