Už i pracující důchodci si mohou uplatnit slevu na dani

Poté, co ústavní soud zrušil sporný bod v zákoně, který diskriminoval pracující penzisty, si i oni mohou uplatnit slevu na poplatníka za daně z příjmu.

Sleva na dani činí za rok 24 840 Kč s tím, že ji lze uplatnit každý měsíc ve výši  1/12 a odvádět správci daně zálohu daně z příjmu sníženou o slevu na dani.

Z toho plyne, že tímto rozhodnutím mají nárok na uplatnění slevy všichni daňoví poplatníci. Pracující důchodci budou mít tudíž nárok na vrácení přeplatku daně z příjmů, který odváděli ze svých příjmů minimálně od ledna do července 2014. Druhou možnost, jak požádat o vrácení přeplatku na dani z příjmů je požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 1014.

Od 1. 1. 2015 platí limit pro vydělávající důchodce. Pokud si ke svému důchodu vydělají více než 840 000 Kč, musí zdanit celý starobní důchod, který jim bude v roce 2015 vyplacen. Čili budou muset na začátku roku 2016 podat daňové přiznání.

Důchodci, kteří mají starobní důchod vyšší než 36násobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu daného roku, budou odvádět správci daně daň z příjmu ve výši 15 % z rozdílu mezi skutečnou výší důchodu a 36násobkem minimální mzdy.

Příklad: Starobní důchodce Zbyněk Molák pobírá důchod 30 000 Kč.

Minimální mzda v roce 2014 činila 8 500 Kč. 36násobek minimální mzdy činí 306 000 Kč.

Minimální mzda přepočtená na měsíc: 306000/12=25 500 Kč. Čili tj. zmíněná hranice, nad kterou bude svůj důchod pan Molák danit.

Rozdíl mezi pobíraným důchodem a vypočtenou hranicí je: 30 000 – 25 500 = 4500 Kč

Rozdíl za rok: 4500 x 12 = 54 000 Kč, ze kterých odvede 15% daň z příjmů.

 

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.