Stavební spoření – jak jsem přišel o úroky

Již delší dobu se nepřestávají snižovat úrokové sazby u všech vkladových produktů bank. Úroková sazba u běžných účtů je někde okolo 0,05 % p.a., u spořicích účtů a termínovaných vkladů stěží přesáhne 1,0 % ročně. Jen u stavebního spoření se úroková sazba u starších smluv pohybovala okolo 2 % p.a.

„A tak celá naše rodina šetřila na stavebním spoření. Cílová částka, které jsme mohli dosáhnout, byla dosti vysoká, jednotlivé vklady mohly být různé, navíc jsme mohli využít i mimořádného vkladu a ještě nám byl připisován státní příspěvek,“ popisuje Petr způsob, jak se rozhodli zhodnotit své úspory.

Mysleli si, že lepší možnost pro spoření bez rizika si zvolit nemohli. Jenže…

„Před třemi měsíci jsem dostal dopis od své stavební spořitelny, která mi sděluje s politováním, že vzhledem k neustálému snižování úrokových sazeb na finančním trhu ČR, musí sama rovněž reagovat a snížit úrokovou sazbu z vkladů z aktuálních 2 % p.a. na 1,3 % p.a.,“ nastínil Petr.

Jedním dechem se také dozvěděl, že ono snížení není tak razantní jako u ostatních konkurenčních stavebních spořitelen, kde došlo a dochází ke snižování sazeb až na úroveň 1,0 %p.a. i níže.

„Stejné oznámení dostala i moje manželka minulý měsíc a té již sdělila tatáž stavební spořitelna, že její úroková míra z vkladů se snižuje ze 2,0 % p.a. na 0,8 % p.a. Sdělení bylo zasláno rovněž s politováním a vírou k porozumění k nastalé situaci na finančním trhu.“

Naštěstí dcera, která si spoří teprve druhým rokem a která ukládá poměrně malé měsíční částky na své stavební spoření, toto oznámení o snížení úrokové sazby nedostala.

Poučení a trocha teorie pro Petra

Stavební spořitelna může úrokovou sazbu uvedenou ve smlouvě o stavebním spoření jednostranně změnit pouze v případech, které splňují požadavky stanovené v paragrafu 5, odstavce 7, Zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů musí být uvedeny ve smlouvě a ve všeobecných smluvních podmínkách. Tam je uvedeno:

Stavební spořitelna je oprávněna jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů, pokud uplynulo 6 let ode dne uzavření smlouvy a zároveň účastník:

a) podle čl. XIV. odst. 2) nepotvrdil přijetí přidělení cílové částky, tj. nereagoval na vyrozumění stavební spořitelny o přidělení cílové částky ve lhůtě dvou měsíců od splnění podmínek pro přidělení cílové částky dle čl. XIII. odst. 1) písm. a) - c), nebo

b) přijetí přidělení cílové částky ve lhůtě podle písm. a) odmítnul, nebo

c) přijetí přidělení cílové částky v souladu s čl. XIV. odst. 3) zrušil, nebo

d) je přijetí přidělení cílové částky podle čl. XI. odst. 4) považováno za zrušené.

(dále jen „nepřijal přidělení cílové částky“).“

Snížení úrokové sazby se tak nemusí obávat

- účastník stavebního spoření, který má smlouvu uzavřenou před dlouhou dobou, nezvyšoval v minulosti cílovou částku ani neprováděl jiné podstatné změny ve své smlouvě, a nebude tedy mít ve všeobecných podmínkách zakotvenou tuto „doložku o jednostranném snížení úrokových sazeb z vkladů“.

- klient, kterému zatím neuplynulo 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření

- klient, kterému zatím nevznikl nárok na přidělení cílové částky – tedy k čerpání úvěru ze stavebního spoření.

 


Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.