Jaké změny čekají novopečené rodiče od roku 2015

Porodné, tedy příspěvek na potřeby novorozence, se od letošního roku vyplácí i na druhé dítě. Záleží ale na celkových příjmech rodiny. Zažádat o porodné musí rodiče nejpozději do jednoho roku od narození dítěte.

Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě, při narození druhého dítěte je to 10 000 Kč.

Příklad:

Janě Novákové se narodil 15. 1. syn. Před narozením syna Jana pracovala na DPP, příjem za uplynulé čtvrtletí 12 000 (4000 Kč/měsíc). Manžel Petr Novák měl v uplynulém čtvrtletí (říjen-listopad-prosinec 2014) příjem 8 250 Kč/měsíc. Vznikne rodině nárok na porodné?

Příjem rodiny za měsíc: 12 250 Kč

Příjem rodiny za čtvrtletí: 36 750 Kč

Životní minimum:

jednotlivec   Kč 3410

první osoba v domácnosti Kč 3140

nezaopatřené dítě Kč 1740

ŽM celkem: Kč 7710

2,7násobek ŽM činí: 2,7 x 7710 = 20817

Protože příjem rodiny byl nižší než vypočtené životní minimum pro přiznání dávky, může rodina o dávku porodného požádat.

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Pro výplatu a přiznání některých dávek je zjištění její výše nutné.

Pokud by se ženě narodily dvojčata, trojčata atd. je postup k získání dávky shodný, jako v předchozím případě. Rodina musí doložit příjmy za poslední čtvrtletí a jejich výše nesmí přesáhnout 2,7násobek životního minima. Na první živě narozené dítě činí výše porodného 13 000 Kč a na druhé živě narozené dítě činí 10 000 Kč. Na třetí či čtvrté rodina porodné nepobírá.

O porodné se žádá (písemně na formuláři žádosti o porodné) na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce, podle místa trvalého bydliště. K žádosti je potřeba předložit průkaz totožnosti, rodný list dítěte/dětí, doklad o výši čtvrtletních příjmů a v případě převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů rozhodnutí soudu.

Žádost je možné podat také elektronicky přímo prostřednictvím webu Ministerstva práce a sociálních věcí, pokud žadatel má dispoziční právo elektronického podpisu nebo datovou schránku.

O porodné lze zažádat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte, případně od okamžiku, kdy bylo dítě převzato do trvalé péče. Po této lhůtě nárok rodiny na dávku porodného zaniká.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.