Předčasný důchod řeší problém s uplatněním ve vyšším věku, ale snižuje příjem

O předčasný starobní důchod může občan požádat před vznikem nároku na řádný starobní důchod. Musí počítat s tím, že výše důchodu bude snížená, a to i poté, co dosáhne věku na řádný starobní důchod.

Už od roku 1996 dochází v České republice k prodlužování důchodového věku. Důchodový věk je u mužů prodlužován každý rok o 2 měsíce, u žen dochází k prodlužování důchodového věku o 4 měsíce každý rok, v některých případech se však bude důchodový věk žen zvyšovat i o 6 měsíců každý rok.

V kolika letech může občan odejít do předčasného důchodu? Nejdříve si musí zjistit, v kolika letech mu vznikne nárok na starobní důchod.

Příklad:

Muž narozený 14. září 1955 – důchodový věk činí 63 roků a 4 měsíce

Žena narozená 14. září 1955, bezdětná – důchodový věk činí 62 roků a 8 měsíců

Žena narozená 19. 6. 1979, 2 děti – důchodový věk činí 67 roků a 4 měsíce

Pokud má občan nárok na důchod později, než v 63 letech, může odejít kdykoliv po 60. roce věku.

Pokud má občan nárok na důchod dříve, než v 63 letech, může do předčasného důchodu odejít maximálně o 3 roky dříve.

Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je zákonem stanovená doba pojištění potřebná pro nárok na řádný starobní důchod.

Odpracovaná doba pojištění

Doba pojištění je doba, po kterou občan pracovali jako zaměstnanec nebo OSVČ a zároveň platil důchodové pojištění. Abychom mohli odejít do důchodu, musíme mít odpracovaný určitý počet let, tedy mít určitou dobu pojištění. Jednou ročně může občan požádat Českou správu sociálního zabezpečení, aby mu zaslala informativní osobní list důchodového pojištění. 

Pokud občan o důchod požádá

- v roce 2014, musíme mít dobu pojištění nejméně 30 let

- v roce 2015, musíme mít dobu pojištění nejméně 31 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob

- v roce 2016, musíme mít dobu pojištění nejméně 32 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob

- v roce 2017, musíme mít dobu pojištění nejméně 33 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob

- v roce 2018, musíme mít dobu pojištění nejméně 34 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob

- po roce 2018, musíme mít dobu pojištění nejméně 35 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob

Do doby pojištění se započítává např. dovolená, délka zaměstnání, doba podnikání, zaměstnancům se započítá každé zaměstnání na území státu, které trvalo nebo mělo trvat 15 kalendářních dnů a příjem byl min. 2 500 Kč.

Do doby pojištění se naopak nezapočítá nemoc, vojenská služba, doba od ukončení studia do nástupu do zaměstnání.

Pokud nemá občan nárok na starobní důchod, protože nesplňuje dobu pojištění, vznikne mu nárok i tehdy, pokud má dobu pojištění nejméně 20 let a věk alespoň o 5 let vyšší, než je důchodový věk muže narozeného ve stejném roce.

Jestliže občan nesplňuje ani tuto podmínku, má nárok na důchod také tehdy, jestliže je mu aspoň 65 let a má nárok na invalidní důchod.

Předčasný starobní důchod je přiznán nejdříve ode dne, kdy o něj občan požádá.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.