Daňové zvýhodnění životního pojištění se v roce 2015 mění

Životní pojištění je dlouhodobý finanční produkt, jehož prvotním účelem je zabezpečení proti neočekávaným rizikům, která ohrožují naši osobu a tudíž naše zdraví a život. 

Lidé jej obvykle uzavírají, aby jim v případě potíží pomohlo dorovnat životní úroveň, na kterou jsou navyklí, a aby zajistilo pokrytí nezbytných výdajů spojených s pojistnou událostí.Je to tedy spořicí, investiční či zajišťující produkt pojišťoven.

Životní pojištění se dělí na tři hlavní skupiny:

1) pojištění na smrt (většinou rizikové)

2) pojištění na dožití (většinou důchodové)

3) pojištění na smrt a dožití (kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění)

Co vše lze pojistit?

Variabilita produktu spočívá v tom, že smlouva je „šitá přímo na konkrétního klienta“. On má určité požadavky, ví, v jak moc rizikovém prostředí se pohybuje a podle toho je sjednána konkrétní pojistka.

Zaměstnavatel může zaměstnanci přispívat maximálně částkou do 30 000 Kč ročně (částka od daně osvobozená) i na soukromé životní pojištění. Nově nebude moci klient, který má ve smlouvě doložku, že může čerpat naspořenou částku z uzavřené pojistky, odečíst ze svého daňového základu odčitatelnou položku. To by znamenalo, že mu zaměstnavatel nebude moci uplatnit zvýhodnění.

Pro zachování daňově výhodného režimu musí klient u stávající smlouvy uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě, který ruší nastavený režim průběžného čerpání, a to do 1. dubna 2015.

Pokud klient ukončí smlouvu předčasně, bude muset podat daňové přiznání a dodanit osvobozený příjem. Tzn., příspěvky zaměstnavatele za předchozích 10 let (týká se příspěvků poskytnutých od ledna 2015) a dodanit odečty uplatněné v předchozích 10 letech. 

Od ledna 2015 se zpřísnily podmínky pro uplatnění zvýhodnění u daně z příjmů u životního pojištění. Podle § 15 zákona o daních z příjmů maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období roku 2014, činí v úhrnu 12 000 Kč.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.