Konzultanti finanční gramotnosti složili zkoušky

Celkem jedenáct nových odborníků na finanční gramotnost získalo osvědčení o složení závěrečné zkoušky v Ostravě.


Tříčlenná zkušební komise nejprve vyhodnotila písemné testy, které byly až na drobné výjimky bezchybné. U ústních zkoušek dokazovali, že se orientují v tématech souvisejících s penězi. Vylosovali si téma, na které před komisí hovořili.

I když na začátku byla znát velká nervozita účastníků rekvalifikačních kurzů, protože většina z nich už dávno opustila školní lavice, nakonec dokázali, že se ještě dokáží učit i předvést své vědomosti.   NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.