6 kroků ke změně banky

Zjistili jste, že u jiné banky můžete mít lepší podmínky pro vedení běžného účtu? Přečtěte si následujících šest kroků, které musíte učinit, abyste mohli získat podmínky lepší.

Postup se řídí kodexem mobility klientů, což je postup při změně banky. Jde o návod, který připravily a navrhly banky, spořitelny, družstva a ostatními bankovními domy na podnět Evropské komise v roce 2008. Společné principy EBIC (European Banking Industry Commitee) zahrnují souhrn postupů a pravidel, když se klient banky rozhodne svou původní banku změnit a zároveň do této nové banky převést všechny stávající produkty, které využíval u původní banky.

Příklad:

Pan Jarý se rozhodl změnit po několika letech svou banku. Důvody, které jej vedou ke změně, jsou bankovní poplatky, rychlost mimobankovních převodů, nevýhodné úrokové sazby u některých produktů. Na svém účtu má založeno několik trvalých příkazů, inkaso do školní jídelny pro dítě, inkaso pro splátky hypotéky. K účtu má debetní platební kartu. Na účet mu zaměstnavatel zasílá pravidelně měsíčně vyúčtování mzdy. Nyní si klade otázku, jak vše zvládnout rychle, správně a hlavně za nízký poplatek.

Co tedy musí pan Jarý udělat, aby celý postup přestoupení od banky k bance učinil?

- Nejdříve si vybere novou banku, u které chce založit běžný účet. Výběr nové banky je tedy zcela na něm. Mohl by využít některého bankovního webu pro srovnání běžných účtů, budou rozhodující poplatky za služby, množství bankomatů, přidružené služby k BÚ. Na webových stránkách České bankovní asociace si zjistí, zda jeho nově vybraná banka přistoupila na obsah kodexu (www.czech-ba.cz).

- Ve druhém kroku si v nové bance založí běžný účet. Banka s ním uzavře smlouvu o běžném účtu. Nyní by mohl pan Jarý postupovat dvojím způsobem.

- Vyplní žádost o změnu banky a odevzdá ji u nové banky, kde má založený BÚ nebo žádost podá u své původní banky, kde potřebuje provést změnu (zrušit účet, převést bankovní příkazy plateb nebo inkas). Někdy takovou změnu nemůže klient provést, neboť produkty nové banky nesouhlasí s produkty u původní banky. Takže úkolem pana Jarého bylo také zjistit, zda může převést všechny trvalé příkazy k úhradě a souhlasy s inkasy.

- Zvolí si datum, ke kterému chce provést přestup k jiné bance. Celá transakce trvá cca 15 pracovních dnů. Takže ke změně je určitě vhodné zvolit období, kdy nemá načasovány trvalé příkazy a inkasa a zaměstnavatel mu nezasílá vyúčtování mzdy.  Protože měl pan Jarý debetní platební kartu, bude ji muset vrátit své původní bance.

- Pátým krokem bude kontrola výpisu z běžného účtu následující měsíc po měsíci, kdy došlo ke změně a zjištění, zda veškeré platby prováděné trvalými příkazy k úhradě proběhly, zda si dodavatelé odepsali inkasní platby a zda obdržel od zaměstnavatele mzdu. Při změně banky a založení BÚ u nové banky zpravidla ponechává původní banka BÚ ještě měsíc  tento účet funkční, kdyby zde měly přijít ještě došlé platby. Záleží na obchodních podmínkách banky.

- Šestým krokem pana Jarého bude jeho rozhodnutí, kterým osobám dá dispoziční právo s novým běžným účtem u nové banky. Původní dispoziční právo zaniklo se zánikem  BÚ u původní banky.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.