Finanční gramotnost je pro každého

Při přípravě i realizaci projektu finančního vzdělávání vycházíme z Národní strategie finanční gramotnosti.

V rámci přípravy byl provedený výzkum společnosti STEM/MARK, který si nechalo ministerstvo financí zhotovit v roce 2007. Z výzkumu plyne, že tři čtvrtiny dospělé populace považují jak znalost pojmů, tak přímo vzdělávání a získávání nových informací z finanční oblasti za důležité.

Většina (81 %) respondentů se shodlo, že ve škole znalosti pro orientaci v oblasti financí a bank nezískala. Téměř všichni (93 %) souhlasí s možností vyučovat základní pojmy z oblasti finančního světa na středních školách, necelá polovina by toto učivo směřovala již na základní školy.

Protože každému z nás jsou znalosti z oblasti financí k dobru, vznikl projekt, během něhož bude proškoleno více než 30 000 zájemců.

Přečtěte si plné znění Národní strategie finanční gramotnosti.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.