Staňte se konzultantem finanční gramotnosti

Z řad absolventů základních školení finanční gramotnosti dostanou někteří šanci rozšířit si svou kvalifikaci a stát se konzultantem pro prevenci předlužení v osobních financích.

Absolvent tohoto rekvalifikačního kurzu bude schopný:

Podmínkou je minimálně ukončené středoškolské vzdělání a alespoň minimální praxe v ekonomické nebo pedagogické oblasti. 

Co vás v kurzu čeká:

Přednášky, výklad, diskuse, hraní rolí, řešení problémů, procvičování – demonstrace na příkladech z praxe, analýza případových studií a další. Prohloubíte si znalosti ohledně osobních financí nad rámec základního školení. 

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.