Berete si úvěr? Nezapomeňte na rizika, která mohou bránit splácení

Riziko, že člověk onemocní, ztratí práci nebo jej postihne úraz, není dobré podceňovat. Zvlášť u dlouhodobých úvěrů je potřeba pamatovat na toto nebezpečí a mít možnost upravit si splátky v případě nějaké neočekávané a nepříjemné události.

Po uzavření smlouvy může u klienta, ale i u banky či finanční instituce nastat komplikace nebo jiná obtížná situace. Jako příklad lze uvést dlouhodobou nemoc, úraz, ztrátu zaměstnání, bankrot. To však neznamená, že jedné nebo druhé straně by byly jejich povinnosti ze smlouvy prominuty. Ale je možné zahájit oboustranné jednání a vyjednat změnu v podmínkách plnění smlouvy. Pokud by banka nebo finanční instituce jednání o změně podmínek odmítla, klient využije práva se žalobou se obrátit k soudu.

Pozor na smlouvu

Aby si klient mohl vyjednat jiné podmínky, musí mít tuto možnost ukotvenou ve smlouvě. Důležité proto je nepodepsat, že na sebe klient přebírá odpovědnost plnění i v případě změny okolností. Jde o tzv. písemnou doložku změny okolností, což je část smlouvy, kterou klient podepisuje. Tuto možnost upravuje nový občanský zákoník v § 1765 a 1766. V takovém případě nemusí banka či finanční instituce na vyjednávání o změně podmínek plnění smlouvy reagovat a vyhovět jim. Zvlášť u dlouhodobého úvěru se podpisem takovéto podmínky člověk připravuje o možnost reagovat na svou zhoršenou situaci.

V praxi to může vypadat následovně:

Pan Hovorka žije sám. Utrpěl pracovní úraz a v jeho důsledku zůstal invalidní. Z invalidního důchodu není schopen splácet výše sjednaných splátek úvěru. I když kontaktoval finanční instituci, aby mu splátky odložila o půl roku a jejich výši snížila až o 50%, finanční instituce odmítla jednání o změně podmínek smlouvy s odkazem na podepsanou doložku změny okolností.

Naše doporučení

Právem každého klienta banky nebo finanční instituce je nechat si podrobně vysvětlit každou větu ve smlouvě. Před podpisem smlouvy by klient měl rozumět celému textu smlouvy a rozhodnout, zda podmínky smlouvy jsou pro něj výhodné. Měl by vědět, že čím déle bude splácet, musí si rizika, která mu hrozí (na zdraví, na majetku, v práci apod.) snižovat a ne je zvyšovat. A podepsaná smlouva s převzetím nebezpečí změny okolností na sebe sama takovým rizikem je.

Související články

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.