Insolvenční zákon

Tento zákon řeší úpadek nebo hrozbu úpadku dlužníka soudním řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem (věřitelům dlužníka) a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, oddlužení dlužníka. Upravuje také oddlužení.

Zákon ze dne 30. března 2006, č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008 a nahradil dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.

Je rozdělený do těchto částí

 

Celé znění Insolvenčního zákona.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.