Zákon o zaměstnanosti má pomoci snížit nezaměstnanost

Tento zákon zpřesnil a zpřísnil postupy a podmínky při zprostředkování zaměstnání úřady práce, zejména podmínky pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a to za účelem zvýšení motivace uchazeče o zaměstnání ke spolupráci s úřadem práce v procesu zajišťování zaměstnání.

Zákon upravuje způsob, jak stát zabezpečuje politiku zaměstnanosti, působnost úřadů práce a agentur práce, podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. Týká se také problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnávání cizinců, upravuje pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, práci dětí a v neposlední řadě také stanoví pravidla kontrolní činnosti.

Zákon platí od 1. října 2004. Celé jeho znění platné k 1. lednu 2014 naleznete zde.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.