Zákoník práce

Vztahy mezi čtyřmi miliony zaměstnanců a stovkami tisíc zaměstnavatelů upravuje zákoník práce. Platí od 1. ledna 2012.

Tento zákon stanoví práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů. Novela z roku 2012 například snížila výši odstupného pro zaměstnance, rozšířila důvody k výpovědi, anebo ustanovila povinnou písemnou formu dohody o provedení práce.

Prodloužila se doba hrazení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem na 21 kalendářních dnů a s ním související nemožnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době po dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel tak nemůže se zaměstnancem zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zákon stanoví i pravidla pro práci přesčas.

Celé znění zákona platné k 1. lednu 2014 si můžete přečíst zde.

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.