Test: Finanční gramotnost

Připravili jsme pro vás test z oblasti finanční gramotnosti. Po zodpovězení otázek následuje vyhodnocení, v němž zjistíte úroveň svých znalostí. Otázky testu se týkají všech oblastí, které s penězi souvisejí: půjček, spoření, zadlužení, nákupů a reklamací, rodinného rozpočtu, atd. Chcete zjistit, jak na tom jste?

 

Kraj:
Máte problémy s dluhy?
Máte dlouhodobě problém najít stálé zaměstnání?
Jste evidovaný/evidovaná na Úřadu práce?
Prošel jste školením?

Které věci jsou vyloučeny z exekuce?

A)
B)
C)
D)

Pan Černý navštívil svého dodavatele elektřiny, aby s ním uzavřel „Dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny“ na dalších 5 let. Která z následujících situací popisuje správné jednání pana Černého při podpisu smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Při provádění exekuce formou srážek ze mzdy nesmí být dlužníkovi sražena tzv. nezabavitelná částka. Jak se tato částka určuje?

A)
B)
C)
D)

Majitel chovu koní nahlásil na pojišťovnu pojistnou událost. Shořel mu seník, škodu vyčíslil na 3,5 mil. Kč. Vyšetřováním bylo zjištěno, že si požár způsobil sám. Kterého skutku se majitel seníku dopustil?

A)
B)
C)
D)

V jakém případě smí banka poskytnout panu Novákovi spotřebitelský úvěr?

A)
B)
C)
D)

Co má udělat dlužník, pokud ví, že se může dostat do prodlení se splácením dluhu?

A)
B)
C)
D)

Co vzniká uzavřením manželství?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Kolínků se minulý měsíc objevily následující položky. Jak vysoké příjmy a výdaje Kolínkovi měli? Dávky státní sociální podpory 3 000 Kč
Starobní důchod 12 000 Kč
Nájemné a poplatky za služby 7 000 Kč
Stravování 6 000 Kč
Škola 1 000 Kč

A)
B)
C)
D)

Pan Rous se zúčastnil zájezdu do jižních Čech. Kromě prohlídky několika měst byla na programu i prezentace zboží – akumulační vrtačky. Pan Rous si přístroj zakoupil a hned si ho s sebou odvezl. Doma si uvědomil, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Honza Mráz uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, kterým chtěl financovat nové vybavení domácnosti. Změnil ale plány a rád by od smlouvy odstoupil. Za jakých podmínek to může udělat?

A)
B)
C)
D)

Má věřitel povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace o nabízeném spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Vokáčů se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým výsledkem rozpočtu Vokáčovi hospodařili?

Mzda z brigády 5 000 Kč
Příjem z prodeje vozu 45 000 Kč
Nájemné a služby 10 000 Kč
Stravování 7 000 Kč

A)
B)
C)
D)

Paní Malá se zúčastnila zájezdu do lázeňského města. Kromě prohlídky kolonády byla na programu prezentace zboží – rehabilitačního přístroje. Paní Malá si přístroj na místě zakoupila a hned si jej s sebou odvezla. Doma si uvědomila, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může paní Malá od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Který případ nabízí správné řešení dluhové pasti?

A)
B)
C)
D)

Banka po dohodě s panem Novákem stanovila počet splátek dluhu na 36, měsíční výši splátky 3 450 Kč, termín platby k 10. dni v měsíci. Podmínky plnění jsou uvedeny v podepsané smlouvě. Na úvěrovém účtu pana Nováka byly zaznamenány za poslední 3 měsíce tyto přijaté platby: 10. 7. 3450 Kč, 12. 8. 3500 Kč, 15. 9. 3000 Kč. Který měsíc platil pan Novák řádně a včas podle sjednané smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák má osobní půjčku od úvěrové společnosti. Termín poslední splátky ve výši 4 500 Kč je 15. 6. Dne 10. 6. vypsal a podal příkaz k úhradě ze svého bankovního účtu. Banka provedla převod částky 4 500 Kč dne 11. 6. a na účet úvěrové společnosti byla částka připsána 12. 6. Kdy je splacen dluh pan Nováka úvěrové společnosti?

A)
B)
C)
D)

V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z pojištění: hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách. Jaký význam má výluka ve smlouvě?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících vlastností není společná pro debetní a kreditní karty?

A)
B)
C)
D)

Pan Rada ručil za závazky svého syna při splácení úvěru poskytnutého bankou na pořízení vybavení nového bytu. V době, kdy syn přišel o práci, uhradil za svého syna závazek ve výši 300 000 Kč. Který z následujících nároků může pan Rada uplatnit vůči svému synovi?

A)
B)
C)
D)

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopný. Kde požádá o nemocenské?

A)
B)
C)
D)

Zajištění závazku vzniká písemným prohlášením, v němž na sebe někdo bere závazek vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. S tímto prohlášením musí věřitel projevit souhlas. Které zajištění závazku popisuje výchozí text?

A)
B)
C)
D)

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.