Test: Finanční gramotnost

Připravili jsme pro vás test z oblasti finanční gramotnosti. Po zodpovězení otázek následuje vyhodnocení, v němž zjistíte úroveň svých znalostí. Otázky testu se týkají všech oblastí, které s penězi souvisejí: půjček, spoření, zadlužení, nákupů a reklamací, rodinného rozpočtu, atd. Chcete zjistit, jak na tom jste?

 

Kraj:
Máte problémy s dluhy?
Máte dlouhodobě problém najít stálé zaměstnání?
Jste evidovaný/evidovaná na Úřadu práce?
Prošel jste školením?

Pan Novák pracuje jako řidič. Za 3 měsíce mu vznikne nárok na starobní důchod. Kde pan Novák zjistí přibližnou výši starobního důchodu?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák pracuje jako řidič. Za 3 měsíce mu vznikne nárok na starobní důchod. Kde pan Novák zjistí přibližnou výši starobního důchodu?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících položek uvedených na výpisu z běžného účtu vede ke zvýšení počátečního stavu (počáteční jistiny)?

A)
B)
C)
D)

Pan Černý navštívil svého dodavatele elektřiny, aby s ním uzavřel „Dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny“ na dalších 5 let. Která z následujících situací popisuje správné jednání pana Černého při podpisu smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících vlastností není společná pro debetní a kreditní karty?

A)
B)
C)
D)

Bohumil ztratil práci, a tím se dostal do tíživé finanční situace. Nemůže dostát svým závazkům v obvyklé výši, a proto se rozhodl snížit splátky poskytnutého úvěru nebo přerušit na určitou dobu jeho splácení. Za jakých podmínek to Bohumil může provést?

A)
B)
C)
D)

Pan Rada ručil za závazky svého syna při splácení úvěru poskytnutého bankou na pořízení vybavení nového bytu. V době, kdy syn přišel o práci, uhradil za svého syna závazek ve výši 300 000 Kč. Který z následujících nároků může pan Rada uplatnit vůči svému synovi?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák podepsal 23. 5. pracovní smlouvu s datem nástupu od 1. 7. na pozici IT specialisty. Zkušební doba mu byla stanovena na 3 měsíce. 2. 7. podepsal pracovní řád upravující práva a povinnosti zaměstnanců ve firmě. Kdy končí zkušební doba pana Nováka?

A)
B)
C)
D)

Při provádění exekuce formou srážek ze mzdy nesmí být dlužníkovi sražena tzv. nezabavitelná částka. Jak se tato částka určuje?

A)
B)
C)
D)

Jakým způsobem nejrychleji dosáhnout zablokování platební karty?

A)
B)
C)
D)

Banka po dohodě s panem Novákem stanovila počet splátek dluhu na 36, měsíční výši splátky 3 450 Kč, termín platby k 10. dni v měsíci. Podmínky plnění jsou uvedeny v podepsané smlouvě. Na úvěrovém účtu pana Nováka byly zaznamenány za poslední 3 měsíce tyto přijaté platby: 10. 7. 3450 Kč, 12. 8. 3500 Kč, 15. 9. 3000 Kč. Který měsíc platil pan Novák řádně a včas podle sjednané smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopný. Kde požádá o nemocenské?

A)
B)
C)
D)

Co má spotřebitel obdržet při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z pojištění: hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách. Jaký význam má výluka ve smlouvě?

A)
B)
C)
D)

Zajištění závazku vzniká písemným prohlášením, v němž na sebe někdo bere závazek vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. S tímto prohlášením musí věřitel projevit souhlas. Které zajištění závazku popisuje výchozí text?

A)
B)
C)
D)

Pana Nováka zaujal inzerát nebankovní instituce, který slibuje okamžité vyřízení půjčky, odložení první splátky a nízkou úrokovou sazbu. Jak by měl dále postupovat?

A)
B)
C)
D)

Paní Malá se zúčastnila zájezdu do lázeňského města. Kromě prohlídky kolonády byla na programu prezentace zboží – rehabilitačního přístroje. Paní Malá si přístroj na místě zakoupila a hned si jej s sebou odvezla. Doma si uvědomila, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může paní Malá od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Co vzniká uzavřením manželství?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Vokáčů se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým výsledkem rozpočtu Vokáčovi hospodařili?

Mzda z brigády 5 000 Kč
Příjem z prodeje vozu 45 000 Kč
Nájemné a služby 10 000 Kč
Stravování 7 000 Kč

A)
B)
C)
D)

Má věřitel povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace o nabízeném spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Honza Mráz uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, kterým chtěl financovat nové vybavení domácnosti. Změnil ale plány a rád by od smlouvy odstoupil. Za jakých podmínek to může udělat?

A)
B)
C)
D)

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.