Test: Finanční gramotnost

Připravili jsme pro vás test z oblasti finanční gramotnosti. Po zodpovězení otázek následuje vyhodnocení, v němž zjistíte úroveň svých znalostí. Otázky testu se týkají všech oblastí, které s penězi souvisejí: půjček, spoření, zadlužení, nákupů a reklamací, rodinného rozpočtu, atd. Chcete zjistit, jak na tom jste?

 

Kraj:
Máte problémy s dluhy?
Máte dlouhodobě problém najít stálé zaměstnání?
Jste evidovaný/evidovaná na Úřadu práce?
Prošel jste školením?

Ke konci uzavírací doby obchod snížil ceny zeleniny a ovoce o 20 %. Kolik stojí banány, které před slevou stály 25 Kč?

A)
B)
C)
D)

Petr Veselý byl účasten jako svědek ústního uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zprostředkovatel překontroloval jeho totožnost. Je smlouva platná?

A)
B)
C)
D)

V rozpočtu Vokáčů se minulý měsíc objevily následující položky. S jakým výsledkem rozpočtu Vokáčovi hospodařili?

Mzda z brigády 5 000 Kč
Příjem z prodeje vozu 45 000 Kč
Nájemné a služby 10 000 Kč
Stravování 7 000 Kč

A)
B)
C)
D)

Pokud panu Novákovi, který má více dluhů a potíže se splácením, oddlužovací společnost nabídne, že od něj vybere nižší splátky a bude je přeposílat věřitelům snížené o své náklady, jak by měl reagovat?

A)
B)
C)
D)

Které z následujících jednání je trestným činem?

A)
B)
C)
D)

Co musí člověk udělat v okamžiku, kdy zjistí ztrátu platební karty?

A)
B)
C)
D)

Paní Mrkosová má doma ušetřeno 100 000 Kč. Tuto částku bude potřebovat na zaplacení rekonstrukce koupelny. Neví ale, kdy bude muset zaplatit – může to být hned příští měsíc, ale také až za tři měsíce, proto musí mít peníze kdykoli k dispozici. Do té doby by však ráda tuto částku uložila do banky, aby získala alespoň nějaký úrok. Který z níže uvedených produktů je pro paní Mrkosovou nejvhodnější?

A)
B)
C)
D)

Má věřitel povinnost poskytnout před uzavřením smlouvy spotřebiteli informace o nabízeném spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Ve kterém případě se jedná o porušení zákona při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru?

A)
B)
C)
D)

Po slevě stojí věc 0,85násobek původní ceny. Před slevou věc stála 100 Kč. Kolik korun stojí věc po slevě?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák na svůj účet v lednu obdržel pravidelný plat, a krátce poté zaplatit splátku hypotéky. Brzy poté musel uhradit neplánovanou opravu pračky a po zaplacení všech dalších nákladů na domácnost mu do další výplaty, kterou by měl obdržet za deset dnů, zbylo 1000 Kč. Jak by se měl nejlépe zachovat?

A)
B)
C)
D)

Pan Novák byl po deseti letech trvání pracovního poměru propuštěn pro nadbytečnost. U kterého úřadu se bude registrovat v případě, že nemá příjem z jiného zaměstnání nebo práce mimo pracovní poměr?

A)
B)
C)
D)

Paní Malá se zúčastnila zájezdu do lázeňského města. Kromě prohlídky kolonády byla na programu prezentace zboží – rehabilitačního přístroje. Paní Malá si přístroj na místě zakoupila a hned si jej s sebou odvezla. Doma si uvědomila, že přístroj nepotřebuje. V jaké lhůtě může paní Malá od smlouvy odstoupit?

A)
B)
C)
D)

Pan Rada ručil za závazky svého syna při splácení úvěru poskytnutého bankou na pořízení vybavení nového bytu. V době, kdy syn přišel o práci, uhradil za svého syna závazek ve výši 300 000 Kč. Který z následujících nároků může pan Rada uplatnit vůči svému synovi?

A)
B)
C)
D)

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopný. Kde požádá o nemocenské?

A)
B)
C)
D)

Zajištění závazku vzniká písemným prohlášením, v němž na sebe někdo bere závazek vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. S tímto prohlášením musí věřitel projevit souhlas. Které zajištění závazku popisuje výchozí text?

A)
B)
C)
D)

V pojistné smlouvě jsou uvedeny výluky z pojištění: hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v psychiatrických léčebnách. Jaký význam má výluka ve smlouvě?

A)
B)
C)
D)

Honza Mráz uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, kterým chtěl financovat nové vybavení domácnosti. Změnil ale plány a rád by od smlouvy odstoupil. Za jakých podmínek to může udělat?

A)
B)
C)
D)

Co vzniká uzavřením manželství?

A)
B)
C)
D)

Banka po dohodě s panem Novákem stanovila počet splátek dluhu na 36, měsíční výši splátky 3 450 Kč, termín platby k 10. dni v měsíci. Podmínky plnění jsou uvedeny v podepsané smlouvě. Na úvěrovém účtu pana Nováka byly zaznamenány za poslední 3 měsíce tyto přijaté platby: 10. 7. 3450 Kč, 12. 8. 3500 Kč, 15. 9. 3000 Kč. Který měsíc platil pan Novák řádně a včas podle sjednané smlouvy?

A)
B)
C)
D)

Která z následujících vlastností není společná pro debetní a kreditní karty?

A)
B)
C)
D)

NOVINKY NA EMAIL
Zasílat novinky na email:
ANKETA
Archiv anket
KALENDÁŘ AKCÍ
Rekvalifikační kurz
Konference
Ostatní

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a státního rozpočtu ČR.